Benodigdheden Home Assistent installatie

9
Share

Om een Home assistent installatie/dashboard te maken heb je de volgend de Componenten nodig.

Hardware

– Raspberry pi 3 of 4 

– Geheugenkaart 32GB

– voedingskabel Raspberry pi 

– Ethernet kabel  

– Raspberry pi case

– Homey

  Software

– Home assistent OS

– MQTT broker

 MQTT client

– MQTT hub

 Balena Etcher